Noteikumi

Sludinājumu ievietošanas noteikumi

Lai pasargātu klientus no izdevumiem, kas radušies  iegādātā auto noklusēto defektu remontu dēļ,  ir izstrādāti sludinājumu ievietošanas noteikumi:

1)      Sludinājumus ievietot drīkst tikai Autoskolas ABC sadarbības partneri un klienti (klienta numurs ir autoskolas līguma numurs);

2)      Visai noraidītajai informācijai par auto ir jābūt patiesai, visi zināmie auto defekti jānorāda sludinājuma aprakstā;

3)      Informācija par auto jānosūta autoskolas administracijai uz e-pastu info@autoskola-abc.lv;

4)      Mājaslapā tiks ievietoti tikai apstiprinātie sludinājumi. Gadījumā, ja sniegtā informācija ir neskaidra, nepietiekama vai nepatiesa, sludinājums netiks ievietots;

5)      Apzinātas maldināšanas un nepatiesas informācijas siegšanas gadījumā, personai būs liegta turpmākā iespeja ievietot sludinājumus mājaslapā;

6)      Sludinājuma ievietošana ir bezmaksas.

"Godīga attieksme" - Mūsu devīze darbam ilgtermiņā